ΕΠΑΛΛΗΛΑ

Συρόμενο επάλληλο ονομάζεται το κούφωμα τα φύλλα του οποίου, σύρονται το ένα πάνω στο άλλο. Το μειονέκτημα αυτών των κουφωμάτων είναι ότι δεν μπορούν να ανοίξουν πλήρως. Παρ’ όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πολλούς συνδυασμούς με δύο ή και περισσότερα φύλλα.